top of page

Utbildning

Hellidens folkhögskola, estetisk linje

Konstfackskolan, Stockholm

 

Medlemsskap

Föreningen Nutida svenskt silver

Föreningen Lidingökonstnärer

 

Stipendier

1980    Flemings stipendium

1981    Stipendium ur S:t Johannes logen

              Den Nordiska Förstas Jubelfond

1982    Konsthantverkarnas vänners stipendium

1984    Arbetsbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond

1986    Arbetsbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond

1987    Stockholms stads konstnärsbidrag

1996    Arbetsbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond

 

Representerad

Nationalmuseum, Stockholm

Statens konstråd

 

Utställningar

2009    BOX samlingsutställningar, Nutida svenskt silver

2008    Moves, separatutställning, Nutida svenskt silver

            Kvinnliga former, samlingsutställning,

            Nutida svenskt silver

2007    Nationalmuseum, Ljubjana Slovenien,

            Samlingsutställning, Nutida svenskt silver

2006    Minnen, samlingsutställning, Konsthantverkarna

2005    Kraft, Gula Byggningen, Gustavsberg

            Nutida Svenskt Silver, samlingsutställning

2004    Rum och kök, utställning med Ann Blidholm på Nutida Svenkst Silver.

2003    Galleri Anna H, Göteborg

            Röhsska museét, Göteborg,

            Samlingsutställning, Nutida Svenskt Silver

2002    Nutida Svenskt Silver, samlingsutställningar

            Konsthantvekarna, samlingsutställning

2001    Infall, separatutställning, Nutida Svenskt Silver, 

            Konsthantverkarna, samlingsutställning

2000    Wako,Tokyo Japan, samlingsutställning, Nutida Svenskt Silver

            Gåvor från Bengt Julins fond, Nationalmuseum,

            Stockholm

 

bottom of page