top of page

Just Nu

Jag är medlem i föreningen Nutida Svenskt Silver. Det händer mycket under 2015. Jag kommer att delta i alla utställningarna nedan.

IMG_0716.PNG


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page